Monday, 26 September 2011

ORGANISE COMPUTER PROCUREMENT (Perolehan)


TUGAS LANGKAH SUB :
1. Borang Permintaan Aplikasi

KEPERLUAN YANG DIBOLEHKAN:
(Pengetahuan, Kemahiran, Sifat dan Keselamatan)

• Pengetahuan:
 Prosedur Pembelian Jabatan
 Prosedur Operasi (Standard)
 Jenis Borang Permintaan
• Keupayaan untuk:
 Tentukan jenis bentuk Permintaan
• ALAT/KELENGKAPAN / BAHAN
 Prosedur Operasi Standard
 Senarai Pembekal
 Spesifikasi Produk
 Manual Produk
 Menggunakan Penerimaan
 Dokumen Uji Perancangan

2. Pengesahan Borang Aplikasi
KEPERLUAN YANG DIBOLEHKAN:
(Pengetahuan, Kemahiran, Sifat dan Keselamatan)
KEPERLUAN YANG DIBOLEHKAN:

• Pengetahuan :
 Jenis Produk dan Harga
 Pasaran Harga Produk
 Peruntukan Jabatan
 Sejarah Pembekal
• Keupayaan untuk:
 Analisa keperluan yang Utama
 Mengesahkan butiran di borang
• ALAT/KELENGKAPAN / BAHAN
 Prosedur Operasi Standard
 Senarai Pembekal
 Spesifikasi Produk
 Borang Permintaan
 Manual Produk
 Mengguna Penerimaan
 Dokumen Uji Perancangan

3.Menghantar Borang Untuk Kelulusan
(Pengetahuan, Kemahiran, Sifat dan Keselamatan)
KEPERLUAN YANG DIBOLEHKAN:

• Pengetahuan :
 Prosedur Operasi Piawai
• Keupayaan untuk:
 Menulis Laporan
• ALAT/KELENGKAPAN / BAHAN
 Prosedur Operasi Piawai
 Borang Permintaan
 Dokumen Uji Perancangan
 Rangkaian Komunikasi

4.Dapatkan Sebut-harga Pembekal
(Pengetahuan, Kemahiran, Sifat dan Keselamatan)
KEPERLUAN YANG DIBOLEHKAN:

• Pengetahuan :
 Prosedur Operasi Piawai
 Jenis-jenis Borang Permintaan
• Keupayaan untuk:
 Mengenalpasti Pembekal
 Nombor telefon untuk dihubungi
 Mengumpul sebut harga
• ALAT/KELENGKAPAN / BAHAN
 Prosedur Operasi Piawai
 Senarai Pembekal
 Spesifikasi Produk

5.Menganalisis Sebut Harga Pembekal
(Pengetahuan, Kemahiran, Sifat dan Keselamatan)
KEPERLUAN YANG DIBOLEHKAN:

• Pengetahuan :
 Jenis Sebut harga
 Produk dan Harga
 Senarai Pembekal
 Sejarah Pembekal (Rekod)
• Keupayaan untuk :
 Kategori Sebutharga
 Bandingkan Sebutharga di antara Pembekal
 Menyusun senarai mengikut harga sebutan
• ALAT/KELENGKAPAN / BAHAN
 Prosedur Operasi Piawai
 Senarai Pembekal
 Borang Permohonan

6. Menghantar Sebutharga kepada Pengurusan Projek
(Pengetahuan, Kemahiran, Sifat dan Keselamatan)
KEPERLUAN YANG DIBOLEHKAN:

• Pengetahuan :
 Prosedur Operasi Standard
• Keupayaan Untuk :
 Menulis Laporan
• ALAT/KELENGKAPAN / BAHAN
 Prosedur Operasi Piawai
 Spesifikasi Produk
 Dokumen Uji Perancangan
 Rangkaian Komunikasi

7.Menerima Keputusan Pemilihan Pembekal untuk Pembelian
(Pengetahuan, Kemahiran, Sifat dan Keselamatan)
KEPERLUAN YANG DIBOLEHKAN:

• Pengetahuan :
 Prosedur Operasi Standard
• Keupayaan Untuk :
 Mengenalpasti jenis jenis Pesanan Pembelian
 permintaan untuk pesanan pembelian supaya disediakan
• ALAT/KELENGKAPAN / BAHAN
 Prosedur Operasi Piawai
 Borang Permintaan
 Spesifikasi Produk

8.Mengeluarkan pesanan belian kepada pembekal

(Pengetahuan, Kemahiran, Sifat dan Keselamatan)
KEPERLUAN YANG DIBOLEHKAN:

• Pengetahuan :
 Prosedur Operasi Standard
• Keupayaan Untuk :
 Memastikan penyerahan mematuhi prosedur operasi standard
 memastikan pesanan pembelian lengkap dan teratur
• ALAT/KELENGKAPAN / BAHAN
 Prosedur Operasi Piawai
 Senarai Pembekal
 Borang Permohonan
 Menggunakan penerimaan.

9. Menerima peralatan daripada Pembekal
(Pengetahuan, Kemahiran, Sifat dan Keselamatan)
KEPERLUAN YANG DIBOLEHKAN:

• Pengetahuan :
 Prosedur Pembelian Jabatan
 Prosedur Operasi (Standard)
 Bajet (Dana Peruntukan)
• Keupayaan Untuk :
 Menyemak Spesifikasi Produk
 Mengenali Peralatan
• ALAT/KELENGKAPAN / BAHAN
 Prosedur Operasi Piawai
 Senarai Pembekal
 Penerimaan Penggunaan

10 . Proses Bayaran Kepada Pembekal
(Pengetahuan, Kemahiran, Sifat dan Keselamatan)
KEPERLUAN YANG DIBOLEHKAN:

• Pengetahuan :
 Prosedur Operasi Standard
 Penerimaan Penggunaan Cadangan
 Konfigurasi/ Insstallasi Produk
 Spesifikasi Produk
• Keupayaan Untuk :
 Menerima prosedur Ujian Dokumen
 Memasitkan Produk di install dan konfigurasi dibuat dengan betul
 Memastikan produk adalah baik dari segi kandungan .
 Menghantar local order penerimaan kepada pihak pengurusan untuk proses pembayaran
 Merekod di dalam Buku Log / Sistem Inventori

• ALAT/KELENGKAPAN / BAHAN
 Prosedur Operasi Piawai
 Borang Permintaan
 Spesifikasi Produk

RUMUSAN:
MENGURUS PEROLEHAN KOMPUTER

1. Borang Permintaan Aplikasi
2. Pengesahan Borang Aplikasi
3. Menghantar Borang Untuk Kelulusan
4. Dapatkan Sebut-harga Pembekal
5. Menganalisis Sebut Harga Pembekal
6. Menghantar Sebutharga kepada Pengurusan Projek
7. Menerima Keputusan Pemilihan Pembekal untuk Pembelian
8. Mengeluarkan pesanan belian kepada pembekal
9. Menerima peralatan daripada Pembekal
10 . Proses Bayaran Kepada Pembekal

No comments:

Post a Comment