Tuesday, 27 September 2011

Kepentingan Sistem Inventori


KEPENTINGAN SISTEM INVENTORI
PENGENALAN

• Stor telah menjadi sangat penting dalam dunia perniagaan hari ini.
• Mereka memainkan peranan yang amat penting dalam membaiki persaingan sesuatu perniagaan.
• Organisasi hari ini, menghadapi pelbagai cabaran untuk mencapai kos, kepantasan dan kebergantungan.
• Pengurusan Stor yang cekap menumpu kepada membaiki prestasi stor dan ‘warehouse’ bagi memastikan Inventori sentiasa di dalam keadaan baik.

TanggungJawab Pengurusan Stor
• Memahami tanggungjawab-tanggungjawab mereka sebagai staf / pekerja stor/’warehouse’
• Mengenalpasti cara-cara membaiki produktiviti stor masing-masing
• Memahami peranan mereka sebagai sistem penyokong kepada pelbagai bahagian-bahagian suatu organisasi
• Memahami kepentingan Inventori terhadap keupayaan suatu stor

PENGENALAN KEPADA INVENTORI
 Takrif inventori
 Semua operasi mempunyai inventori
 Nilai-nilai inventori
 Kepentingan kewujudan inventori

JENIS-JENIS INVENTORI
 Inventori mampan
 Inventori kitar
 Inventori jangkaan
 Inventori yang dirancangkan

KEDUDUKAN INVENTORI
 Keputusan inventori
 Amaun untuk di pesan
 Bila hendak di pesan
 Berapa banyak untuk mengawal sistem
 Bagaimana maklumat/informasi stok harus di simpan

KEPUTUSAN BERKENAAN MASA/TEMPOH
 Bila untuk memesan?
 Reviu yang berterusan dan berkala
 Masa selang
 Titik dan paras pesan semula

ANALISA INVENTORI DAN SISTEM KAWALAN
 Keutamaan-keutamaan inventori- sistem ABC
 Inventori pengukuran
 Inventori sistem maklumat

PENGENALAN KEPADA STOR/PENGURUSAN ‘WAREHOUSE’/ GUDANG
 Apa itu pengurusan stor/warehouse
 Tanggungjawab-tanggungjawab stor/warehouse
 Faktor-faktor yang harus di ambilkira dalam mengorganisasikan suatu stor/warehouse
 Misi warehouse, fungsi-fungsi tradisi, peranan-peranan yang menambahbaikan nilai
 Cabaran-cabaran pengurusan stor/warehouse terkini

FUNGSI-FUNGSI STOR/WAREHOUSE
 Penerimaan
 Issue
 Perekodan
 Pemungutan pesanan

 TEKNOLOGI Maklumat dan Komunikasi (ICT) dapat membantu Sistem Inventori di dalam :
 Membuat keputusan
 Menyesuaikan diri dengan perubahan
 Mendapat maklumat inventori secara efiesyen
 Cepat
 Tepat
 Sistematik

TANGGUNGJAWAB DAN FUNGSI PEKERJA STOR/WAREHOUSE
 Paras stok yang tepat
 Maklumat berkenaan keadaan stok
 Lokasi tepat
 Dokumentasi tepat
 Rekod tepat dan di kemaskinikan
 Perkapalan yang tepat
 Sistem pemfailan yang baik

MEMBAIKI SISTEM PENGURUSAN STOR/’WAREHOUSE’

 Pergerakan stor dan teknik-teknik pengurangan kos
 Stok yang bergerak perlahan dan cepat
 Susunatur simpanan
 Kos pesanan
 Pengurusan
 Membina suatu sistem pengurusan ‘warehouse’ yang berkesan
 Keberkesanan ruang pengurusan stor
 Amalan-amalan keselamatan

PENERIMAAN DAN PENGISUAN STOR
 Permintaan untuk semak pesanan
 Produk pungutan
 Pembungkusan
 Penyediaan dokumen
 Rekod dan kemasukan data
 Pemfailan
 Isu-isu

FUNGSI-FUNGSI PENERIMAAN
 Bezakan item lawan ‘DO’ pembekal
 Item semakan lawan pemesanan belian
 Mengeluarkan dokumen penerimaan
 Kemasukan data
 Pemfailan
 Mengekalkan sistem penomboran bahagian yang berkesan

KAEDAH-KAEDAH PENGKODAN
 Penomboran
 Nombor alpha
 Apa yang harus ditunjukkan oleh kod?
 Apa yang harus di elak semasa pengkodan
 Kegunaan sisitem-sistem elektronik
 Keperluan-keperluan pemfailan

PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN STOK
 Tujuan dan cara-cara pengambilan stok
 Prosedur pengambilan stok
 Rekonsil pengambilan stok
 Fungsi-fungsi sokongan, ciri-ciri, keselamatan, ergonomic, sekuriti dan pengekalan

 Menurut Laudon dan Laudon (1997) :
 Sistem Inventori yang bersepadu merupakan gabungan komponen bagi
 Mengumpul dan menyimpan maklumat
 Membuat keputusan,
 Merancang, mengawal dan menganalisis. Ianya berfungsi dengan lebih cekap, berkesan, mudah, dan cepat dan membuat keputusan yang baik yang melibatkan maklumat, proses dan kerja seperti pendaftaran pelajar, pelbagai rekod, dan sebagainya.

 Kerja-kerja yang melibatkan Kawalan inventori, Pembelian Stok, Pengeluaran barang serta Transaksi Pemindahan Barang dapat di rekodkan di dalam Sistem Inventori dan memudahkan Pengguna Sistem.

 Sistem Inventori memberikan maklumat:
 dapat disimpan,
 diproses,
 dianalisis

 Maklumat diproses dalam bentuk
 Graf,
 Carta pai
 Carta bar

• Menurut Stair dan Reynolds ( 1999 ), tujuan utama sistem dibangunkan adalah untuk membantu organisasi mencapai matlamat-matlamatnya dengan membekalkan pengurus-pengurus dengan “insight” ke atas operasi organisasi supaya mereka dapat mengawal, mengelola dan merancang dengan lebih berkesan dan lebih cekap.

• Oleh itu sistem Inventori dapat memudahkan pengguna di dalam membuat pengurusan.

• Kepentingan Sistem Inventori dalam melakukan kerja adalah:
• menjadikan kerja teratur
• menjamin hasil kerja yang dihasilkan

• Ianya dapat menyelesaikan permasalahan dengan EFIESYEN

• Persolan apabila menggunakan Sistem Inventori?
 Adakah sistem itu perlu gunakan banyak masa?
 Adakah sistem itu mudah untuk dilaksanakan?
 Adakah sistem itu dapat diguna pakai dengan mudah?

• Bagi pendapat ramai menyatakan sistem yang hendak digunakan itu biarlah mudah. Bila mudah digunakan pastilah tidak banyak masalah. Ianya hendaklah Sistematik dan efiesyen.

1 comment:

  1. Apakah maksud inventori mampan,inventori kitar dan inventori yang dirancang?

    ReplyDelete