Sunday, 20 November 2011

CONTOH KAJIAN KES (SISTEM)

KAJIAN KES

Pengenalan
Objektif
Kaedah Kajian
Hasil Kajian
Cadangan
Penutup


1. Pengenalan

2. Objektif

3. Kaedah Kajian (methodologi kajian)
Mendapatkan suatu kajian berasaskan kepada keputusan:
a)Faktor/pembolehubah yg terlibat
b)Pemerhatian (Observation)
c)Soal Selidik 9soalan )
d)Temubual

4. Hasil Kajian
-Drp kes, dapatan yg diperolehi:
-Sistem dignakan secara manual
-Sistem Dewey (Kod)

Aktiviti Perpustakaan
-Pinjaman
-Pemulangan
-Keahlian

Kelemahan di dalam sistem:
-Susah nak dptkan bilangan peminjam mengikut harian/ mingguan/ bulanan/ tahan.
-Berlaku pertukaran kad ahli dengan kad buku./ kad ahli tercicir drp kad buku
-Kesahan kad (verifiakasi)
-Kecekapan berkurang di dalam pengurusan pinjaman dan pemulangan.

5. Cadangan

6. Penutup

2 comments: