Wednesday, 26 October 2011

PROJEK: TUGASAN BERKUMPULAN

TUGASAN PROJEK
TAJUK PROGRAM : INVENTORY PLANNING (IT 020-4(6)

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus Berkumpulan
Panduan Pelajar :
Secara berkumpulan (4 orang) anda dikehendaki mengupas yang berkaitan dengan tajuk berikut: Setiap kumpulan dikehendaki memilih satu tajuk sahaja.

Pilihan Tajuk:

1. Kepentingan Inventory Planning di Jabatan bagi menyediakan produk barangan dan perkhidmatan kepada pengguna. Sebagai Pembantu Jurutera Sistem, sila huraikan peranan Inventory Planning di dalam menyediakan kemudahan tersebut.

2. Sistem Aset merupakan suatu pembangunan system yang memberikan kemudahan secara efiesyen kepada pengguna. Dengan menggunakan pengetahuan yang ada, bagaimanakan pembangun system sentiasa menyediakan perkhidmatan system kepada pengguna.

3. Inventory Planning - Proses Pembekalan Produk iaitu barangan dan perkhidmatan adalah untuk memenuhi kehendak dan keperluan. Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memenuhi kehendak dan keperluan pengguna?

Muka surat 25 ms Ke atas
Hantar : sebulan drp tarikh ini: ialah: 28 okt 2011
Format: Portrait.
Font Arial 11/ Double spacing/ justify/ header:
Kulit depan: logo trefound:
Tugasan Berkumpulan diwakili oleh empat (4) Orang : Nama/ Tahap/ No Matrik / No KP/ Jurusan/ Tahun/
o Email/ no hp/
- Nama Tutor: mkms

Bahan rujukan(Bibliografi)

1. Buku
2. Website / Blog
3. Artikel/ Akhbar/ Forum/ Jurnal/ rencana. Pamplet Dll..

No comments:

Post a Comment